Headerbild

Verksamhetsidé

Carlshamns Badmintonförening (CBF) vill erbjuda badmintonverksamhet för alla åldrar oavsett ambitionsnivå. Verksamheten skall drivas på ett sådant sätt att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som socialt och kulturellt i en drogfri miljö.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

  • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förut sättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

  • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

  • De som vill skall få möjligheten att utbilda/fortbilda sig som ledare och instruktörer.

Vår vision
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vår värdegrund
CBF vill med en genomtänkt verksamhet skapa en bra uppfostringsmiljö för barn och ungdomar genom att påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

Vi vill att alla skall känna sig delaktiga och ansvarstagande i sin idrottsutövning samt glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar.

Vi vill skapa en gemenskap där man visar respekt och förståelse för varandras olika värderingar.

Vi vill erbjuda en rolig, utamanade samt allsidig idrottsutövning som utvecklar utövaren både fysikt och psykiskt.

Carlshamns Badmintonförenings alkohol och drogpolicy:

CBF vill ta avstånd från användandet av alkohol och droger bland våra ungdomar. Med den här policyn tar CBF avstånd från alkohol och droger på följande vis:

Tobak:
Riktlinje: Våra ungdomar får inte röka eller snusa vid föreningens verksamheter, t.ex. träning, tävling, läger, och vid entrén till våra lokaler.

Alkohol:
Riktlinje: Våra ungdomar får inte dricka alkohol vid föreningens olika verksamheter.

Narkotika:
Riktlinje: Föreningen tar helt avstånd från all narkotika, såväl innehav, som bruk och försäljning.

Doping:
Riktlinje: Föreningen tar helt avstånd från doping. Vi hänvisar till ”röda listan” över dopingklassade läkemedel som finns på riksidrottsförbundets hemsida.

www.rf.se

Adress

Carlshamns BF - Badminton c/o Maria Nilsson, Holländarevägen 82a 37637 Svängsta

Kontakt

Tel: +46733245957 E-post: maria@transporttjanst.nu

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Sparbanken i Karlshamn

Transporttjänst

Widowmakers BBQ

Best Western Carlshamn

Börjessons lastbilar

DFDS

Foodtankers

Homgrens Däck

Karlshamn Energi

Uniper

Svenska Badmintonförbundet

Sisu - Blekinge

Riksidrottförbundet